FIRMA

Opis stanowiska księgowego finansowego - http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/

Rolą Księgowego jest przygotowywanie sprawozdań finansowych w celu oceny wyników finansowych prowadzonej działalności.

 

Księgowy będzie odpowiedzialny za wspieranie firmy we wdrażaniu skutecznych i rzetelnych praktyk finansowych.

 

Księgowy jest mocno zaangażowany w codzienne prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy i jest odpowiedzialny za obserwowanie stanu finansowego organizacji.

 

Poniżej przedstawiono szereg standardowych obowiązków, które pociąga za sobą ta rola. Dla każdego wakatu zarejestrowanego w Accountancy Recruit przygotowywane są dostosowane opisy stanowisk i uwzględnione zostaną określone obowiązki związane z Twoją firmą.

Obowiązki księgowego:

 

Księgowemu finansowemu można powierzyć dowolne lub wszystkie z następujących obowiązków:

 

Sprawdzaj i analizuj informacje finansowe

Przedstawianie ustaleń (pisemnych i ustnych) kierownictwu wyższego szczebla i dyrektorom

Wspieraj rentowność i rozwój firmy dzięki ustaleniom i zaleceniom

Przygotuj raporty na koniec miesiąca i roku

Zarządzanie przepływem środków pieniężnych

Przeanalizuj obecne systemy księgowe, przedstawiając sugestie ulepszeń w razie potrzeby

Upewnij się, że firma przestrzega wszystkich wymaganych przepisów

Nadzoruj i kieruj zespołem

Przygotuj i złóż deklaracje VAT

Współpraca z zewnętrznymi audytorami

Budżetowanie i prognozowanie

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE REJESTRU PRZYCHODÓW A TAKŻE ROZCHODÓW:

Księga przychodów i rozchodów to niejednokrotnie niemały problem dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to także prowadzenie rejestru przychodów a także rozchodów.

 

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Rejestry przychodu a także rozchodu zobligowane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne oraz partnerskie pozostające w posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najłatwiejszy gatunek ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów pozwala sprawdzić zobowiązania podatkowe danej firmy albo osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym powierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

 

Księga przychodów i rozchodów:

 

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi tylko wycinek naszej oferty, natomiast całkowity wachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

 

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Ustalanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT i wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych oraz prawnych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzanie niezbędnych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w sytuacji kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.

Opis stanowiska kontrolera finansowego

Rola kontrolera finansowego wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością i rozliczalnością. Podlegając bezpośrednio dyrektorowi zarządzającemu, dyrektorowi finansowemu lub dyrektorowi finansowemu, stanowisko to wiąże się z szerokim spektrum obowiązków operacyjnych i wymaga szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia.

 

Zadaniem kontrolera finansowego jest nadzorowanie różnorodnych obowiązków podejmowanych przez dział finansowy, w tym wyznaczanie celów i wspieranie poszczególnych działów w tworzeniu i utrzymywaniu ich budżetów.

 

Rolą Kontrolera Finansowego jest utrzymanie wszystkich systemów finansowych, identyfikacja obszarów wymagających usprawnień oraz wdrażanie niezbędnych zmian wspierających rozwój biznesu.

 

Poniżej przedstawiono szereg standardowych obowiązków, które pociąga za sobą ta rola. Dla każdego wakatu zarejestrowanego w Accountancy Recruit przygotowywane są dostosowane opisy stanowisk i uwzględnione zostaną określone obowiązki związane z Twoją firmą.

 

Kluczowe Obowiązki:

 

Codzienne obowiązki Kontrolera Finansowego mogą obejmować następujące czynności:

 

Nadzór nad przygotowywaniem rachunków na koniec miesiąca i deklaracji VAT

Zapewnienie zakończenia uzgodnień bankowych i bilansowych

Analiza budżetu

Zarządzanie procesem audytu i współpraca z personelem zewnętrznym

Nadzór nad przygotowaniem ustawowych sprawozdań finansowych na koniec roku

Zarządzanie, mentoring i motywowanie zespołu księgowego

Budżetowanie i prognozowanie

Wkład w strategię finansową firmy i proces decyzyjny

Wykonywanie analiz finansowych i raportowanie

 

PRZEANALIZUJ POCZĄTKOWE ODPOWIEDZI

Analiza początkowych odpowiedzi klientów 1Poniższe ćwiczenie ma na celu określenie, jak dobrze odpowiada Ci wybrany pomysł. Tym razem nie mówimy tylko o popycie rynkowym i możliwościach marketingowych, ale staramy się sprawdzić, czy pomysł, który masz, jest zgodny z Twoją osobą.

 

Zakładając, że zarówno ty, jak i koncepcja przetrwaliście poprzednie etapy, zobaczmy, co myśli reszta świata. Oczywiście test końcowy będzie najbezpieczniejszy, gdy dowiesz się, czy użytkownik (konsument) kupuje produkt (więc akceptuje go), ale również ocena, którą przedstawimy poniżej, jest wystarczająco istotna.

 

REAKCJE PIERWOTNE

Na początek zajmiemy się kategorią pierwotnych, początkowych reakcji; poproś o opinie każdej z grup, a następnie oceń je i krótko podsumuj.

 

Przeanalizuj początkowe odpowiedzi klientów 2Czy podoba im się ten pomysł? Czemu?

Jakie zmiany by to przyniosło?

Jaką cenę detaliczną byliby skłonni zapłacić za produkt?

Z jakiego procesu produkcyjnego skorzystasz?

Jak myślisz, kim są główni konsumenci?

W jaki sposób chcieliby przyciągnąć klientów?

Jak myślisz, dlaczego tak zareagowali?

Kto ich zdaniem mógłby ci pomóc?

Polecamy portal:

 KROKI, KTÓRE MUSISZ PODJĄĆ:

Nadaj swojemu pomysłowi konkretny kształt.

Zastosuj tanie sposoby wykorzystania zasobów.

W razie potrzeby zapewnij ochronę prawną.

Script logo